Get Adobe Flash player

Tags

onet กลุ่มสาระ กิจกรรมไหว้ครู ครั้งที่ คลังข้อสอบ คลังความรู้ ชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ช่วงชั้นที่ ถวายเทียนเข้าพรรษา ที่ ปม ประจำปีการศึกษา ปี ปีการศึกษา ผล ผลการแข่งขัน พร้อมเฉลย มิย รร วัดป่าหนองอิงพิงสุทธาวาส วันครูประจำปีการศึกษา วันวิสาขบูชา วันเด็กแห่งชาติ สพปสพ สรุปผลการแข่งขัน สอบครูผู้ช่วย เข้าค่ายลูกเสือสามัญ เข้าค่ายลูกเสือสำรอง แข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง,หนองอิงพิง,อิงพิง,บ้านหนองอิงพิง,ingping,ingphing,ingpingschool,สพป.สพ3,เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 โอเนต ได้แก่

รวมข้อสอบ O-net ระดับ ป.6 ม.3 ม.6 และ ข้อสอบ GAT PAT พร้อมเฉลย ปรับปรุงใหม่

User Rating: / 38
แย่ดีที่สุด 
Random Images
 • สทศ(NIETS): สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • http://www.02dual.com/

จาก: http://www.thaigoodview.com/node/21777

ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2552 ครั้งที่ 3

ความถนัด

ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2553 ครั้งที่ 1

ความถนัด

ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2553 ครั้งที่ 2

ความถนัด

ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2553 ครั้งที่ 3

ความถนัด

ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2554 ครั้งที่ 1

ความถนัด

   

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2548

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2549

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2550
สอบพ.ศ.2551

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 ป.6
สอบพ.ศ.255

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 ม.3
สอบพ.ศ.2552

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 ม.6
สอบพ.ศ.2552

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 ป.6
สอบพ.ศ.2553

ข้อสอบ

เฉลย

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 ม.3
สอบพ.ศ.2553

ข้อสอบ

เฉลย ปรับปรุงใหม่

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 ม.6
สอบพ.ศ.2553

ข้อสอบ

เฉลย ปรับปรุงใหม่

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 ป.6
สอบพ.ศ.2554

ข้อสอบ

 • ฉบับ 61A หรือ ฉบับ 61B มี 5 วิชา
  - ภาษาไทย
  - วิทยาศาสตร์
  - สุขศึกษาฯ
  - ศิลปะ
  - การงานฯ
 • ฉบับ 62A หรือ ฉบับ 62B มี 3 วิชา
  - สังคมศึกษาฯ
  - ภาษาอังกฤษ
  - คณิตศาสตร์

เฉลย ปรับปรุงใหม่

 • เฉลยภาษาไทย ฉบับ 61A
 • เฉลยวิทยาศาสตร์ ฉบับ 61A
 • เฉลยสุขศึกษา ฯ 61A
 • เฉลยศิลปะ ฉบับ 61A
 • เฉลยการงานอาชีพฯ ฉบับ 61A
 • เฉลยคณิตศาสตร์ กำลังจัดทำ
 • เฉลยสังคมศึกษา กำลังจัดทำ
 • เฉลยภาษาอังกฤษ กำลังจัดทำ

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 ม.3
สอบพ.ศ.2554

ข้อสอบ

 • ฉบับ 91C หรือ ฉบับ 91D มี 5 วิชา
  - ภาษาไทย
  - วิทยาศาสตร์
  - สุขศึกษาฯ
  - ศิลปะ
  - การงานฯ
 • ฉบับ 92C หรือ ฉบับ 92D มี 3 วิชา
  - สังคมศึกษาฯ
  - ภาษาอังกฤษ
  - คณิตศาสตร์

เฉลย ปรับปรุงใหม่

 • เฉลยภาษาไทย ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยวิทยาศาสตร์ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยสุขศึกษา ฯ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยศิลปะ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยการงานอาชีพฯ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยสังคมศึกษา กำลังจัดทำ
 • เฉลยภาษาอังกฤษ กำลังจัดทำ
 • เฉลยคณิตศาสตร์ กำลังจัดทำ

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 ม.6
สอบพ.ศ.2554

ข้อสอบ

เฉลย กำลังจัดทำ

 • เฉลยภาษาไทย
 • เฉลยคณิตศาสตร์
 • เฉลยสังคมศึกษา
 • เฉลยวิทยาศาสตร์
 • เฉลยภาษาอังกฤษ
 • เฉลยสุขศึกษา พลศึกษา
 • เฉลยศิลปะ
 • เฉลยการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

Share on Myspace