Get Adobe Flash player

Tags

onet กลุ่มสาระ กิจกรรมไหว้ครู ครั้งที่ คลังข้อสอบ คลังความรู้ ชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ช่วงชั้นที่ ถวายเทียนเข้าพรรษา ที่ ปม ประจำปีการศึกษา ปี ปีการศึกษา ผล ผลการแข่งขัน พร้อมเฉลย มิย รร วัดป่าหนองอิงพิงสุทธาวาส วันครูประจำปีการศึกษา วันวิสาขบูชา วันเด็กแห่งชาติ สพปสพ สรุปผลการแข่งขัน สอบครูผู้ช่วย เข้าค่ายลูกเสือสามัญ เข้าค่ายลูกเสือสำรอง แข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง,หนองอิงพิง,อิงพิง,บ้านหนองอิงพิง,ingping,ingphing,ingpingschool,สพป.สพ3,เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 โอเนต ได้แก่

คลังข้อสอบ ป.1-ม.3 ทุกวิชา

User Rating: / 55
แย่ดีที่สุด 
Random Images

 

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.6

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบศิลปะ ป.6
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6……  ดาวน์โหลดแนวข้อสอบการงานฯ ป.6
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสังคมศึกษา ป.6 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสุขศึกษาพละฯ ป.6 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.6

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.5

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาไทย ป.5…… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบศิลปะ ป.5
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบการงานฯ ป.5
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสังคมศึกษา ป.5 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสุขศึกษาพละฯ ป.5 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.5

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.4

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาไทย ป.4 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบศิลปะ ป.4
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบการงานฯ ป.4
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสุขศึกษาพละฯ ป.4 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.4

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.3

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาไทย ป.3 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบศิลปะ ป.3
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบการงานฯ ป.3
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.3 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 ..
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสังคมศึกษา ป.3 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.3 ..
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสุขศึกษาพละฯ ป.3 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.3

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.2

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบศิลปะ ป.2
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบการงานฯ ป.2
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.2 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสังคมศึกษา ป.2 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.2
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสุขศึกษาพละฯ ป.2 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.1

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาไทย ป.1 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบศิลปะ ป.1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบการงานฯ ป.1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสังคมศึกษา ป.1 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสุขศึกษาพละฯ ป.1 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1

 

ที่มา : http://edu4load.wordpress.com/2010/03/06/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%9B-1-%E0%B8%9B-6-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8/

 

+++++++++++++++++ระดับ มัธยม ต้น +++++++++++++++++++++

ข้อสอบชั้น ม.1

ข้อสอบชั้น ม.2

ข้อสอบชั้น ม.3

ข้อสอบภาษาไทย ม.3
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.3
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3
ข้อสอบสังคมศึกษา ม.3
ข้อสอบสุขศึกษา พลศึกษา ม.3
ข้อสอบศิลปะ ม.3
ข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3
ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.3

 

ที่มา : http://edu4load.wordpress.com/category/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99/

 

ข้อสอบ 8 กลุ่มสาระหลักสูตร 2551 ชั้น ป.1 – ป.6

ข้อสอบกลุ่มสาระ ภาษาไทย ป.1-ป.6

ข้อสอบกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ป.1-ป.6

ข้อสอบกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

ข้อสอบกลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาฯ ป.1-ป.6

ข้อสอบกลุ่มสาระ สุขศึกษา พละฯ ป.1-ป.6

ข้อสอบกลุ่มสาระ ศิลปะ ป.1-ป.6

ข้อสอบกลุ่มสาระ การงานอาชีพฯ ป.1-ป.6

ข้อสอบกลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ ป.1-ป.6

อย่าลืมเอาเฉลยไปด้วยนะครับ :)

เฉลย ป.1- ป.6

ที่มา : http://edu4load.wordpress.com/category/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-2551/

 

ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ ป.1-6 (พร้อมเฉลย) ตามหลักสูตร 2551

Share on Myspace